İçinde bulunduğu kültür ve medeniyetin temel değerlerinden aldığı ilhamla modern bilime, fen ve sosyal alanlarda katkı sağlamak; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek.