İçinde bulunduğu kültür ve medeniyetin temel değerlerinden aldığı ilhamla modern bilime, fen ve sosyal alanlarda katkı sağlamak; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek.

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 08:12:11
Guncelleme Tarihi: 2021-03-15 08:26:51