==========================================================

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

EK1_Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

==========================================================

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

==========================================================

Olusturulma Tarihi:2019-03-06 12:24:47
Guncelleme Tarihi: 2019-03-06 12:45:02