1.0.-EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

2.0.-İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ YÖNETMEK

4.0.-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMAYI YÖNETMEK

5.0.-TOPLUMSAL KATKIYI YÖNETMEK

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 08:15:03
Guncelleme Tarihi: 2021-03-15 05:45:33