Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Türksoy Bölümünün organize ettiği "Türkoloji Seminerleri" dizisinde 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 15.00'te Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir İLHAN tarafından "Tarihî Metin Araştırmalarında Metodoloji" konulu çevrim içi seminer verildi.

           Seminerde tarihi metin kavramı üzerinde durularak Türk dilinin farklı alfabelerle yazılan ortak tarihi metinleri hakkında genel bilgiler verildi.

          Türkçenin sahip olduğu tarihi metin birikimi açısından dünyanın en zengin dillerinden birisi olduğu inkâr edilemez bir gerçek olduğunu, yüz, yüz elli yıl öncesine ait tarihi metinlere sahip olmayan milletler varken Türkçenin çok eski dönemlerden bu günlere ulaşmış, farklı farklı alfabelerle yazılmış zengin bir mirası bulunduğunu da dile getiren İlhan yazma eserlerin belli merkezlerde toplanmasının önemine dikkat çekmiştir.

   

     Mevcut yazma eserlerin belli merkezlerde toplanması yanında eserlerin bir an önce dijital ortama aktarılmasının sağlanmasının da önemine değinen Prof. Dr. Nadir İLHAN, eserlerin dijital ortama aktarılmasının eserlerin korunması açısından avantaj sağlayacağını da belirtmiştir.

          Seminer metin tenkidi ve neşri konusunda neler yapılması gerektiği üzerine yapılan konuşma ile tamamlanmıştır. Seminer sonunda Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Türksoy Bölümü Başkanı Ümit KADIRBAYEVA tarafından çevrim içi teşekkür ve katılım belgesi takdim edilmiştir.

 

Olusturulma Tarihi:2021-05-04 17:11:01
Guncelleme Tarihi: 2021-05-04 17:32:29