KAEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Fakültemiz Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK; "Türk-İslam medeniyetinin önemli kurumlarından olan Ahiliğin, başta esnaf teşkilatı olmak üzere toplumun her kesiminde günümüz şartlarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden canlandırılması için işe Ahiliğin Başkenti Kırşehir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yaymak gerekir" dedi.

Ahilik ile ilgili Kahramanmaraş Gazetesi'ne bir demeç veren Öztürk şunları belirtti; "İslam tasavvufu temelli olan Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından 13.yüzyılda Anadolu'da kurulmuş bir esnaf teşkilatıdır Ahilikte eğitim; yamaklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi içerisinde verilirdi. Ahiler, akşamları da Ahi Zaviyelerinde dini ve ahlaki eğitimler alıyor, iyi bir insan olmanın özelliklerinden bahsediliyordu. Mesleğinin erbabı olan, ahlaken olgunlaşan ahilere; ustalık belgesi anlamına törenle şed kuşatılıyordu. Ahiliğin bir de iç denetim mekanizması vardı. Müşteriyi aldatan esnafın "papucu dama" atılıyordu.Günümüzde kullanılan papucu dama atılmak deyimi buradan gelmektedir" dedi.

Öztürk; 13. yüzyılda Anadolu'da böyle güzel şeyler olurken; yani esnaflığın bir eğitim gerektirdiği, bir meslek ahlakının olmasının düşünüldüğü ve uygulandığı bir dönemde Batı adeta karanlık çağını yaşıyordu. İlk defa 17. yüzyılda İngiliz Flozofu John Locke bu durumu düşünce bazında dile getirdi. 18. yüzyılda ise Fransa'da Jean Jacque Rousseau, Sociale Contract (Toplum Sözleşmesi) da konuyu ele aldı. Emile Durkheim ise La Morale Professionelle (Meslek Ahlakı) kitabını 19. yüzyılın sonunda yazdı. Bütün bunlar o dönemde Türk-İslam Medeniyetinin Batı'dan ne kadar ileride olduğunu bize göstermektedir" dedi.

Öztürk; "Türk-İslam Medeniyetinin önemli kurumlarından olan Ahiliğin, başta esnaf teşkilatı olmak üzere toplumun her kesiminde günümüz şartlarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden canlandırılması için işe Ahiliğin Başkenti Kırşehir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yaymak gerekir, Ahiliği Kahramanmaraş'ta daha iyi yerlere getirmek lazım" dedi.

Olusturulma Tarihi:2021-02-22 10:24:28
Guncelleme Tarihi: 2021-02-23 11:49:25