KOMİSYON KARAR TUTANAĞI

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının Covid-19 Tedbirleri kapsamında, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının uygulanmasına ilişkin 11.05.2020 tarihli ve E.30480 sayılı yazısının görüşülmesi.

           

KARAR 2020/01: Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yapılacak sınavların tarihlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

2019 - 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takviminde bahar yarıyılı ara sınav not girişlerinin Öğrenci Bilgi Sistemine girişi için son gün

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Yarıyıl Sonu Sınavları için AYDEP sistemine; öğretim elemanlarının soru ve ödevlerini yüklenmesi için son gün

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Yarıyıl Sonu Sınavları için AYDEP sistemine; öğrencilerin ödev yüklemeleri

01 Haziran 2020

Pazartesi

12 Haziran 2020

Cuma

Bütünleme Sınavları için AYDEP sistemine; öğretim elemanları tarafından soru ve ödevlerin yüklenmesi

17 Haziran 2020

Çarşamba

18 Haziran 2020

Perşembe

Bütünleme Sınavları için AYDEP sistemine; öğrencilerin ödev yüklemeleri

22 Haziran 2020

Pazartesi

26 Haziran 2020

Cuma

Tek Ders Sınavları için AYDEP sistemine; öğretim elemanları tarafından soru ve ödevlerin yüklenmesi

02 Temmuz 2020

Perşembe

03 Temmuz 2020

Cuma

Tek Ders Sınavları için AYDEP sistemine; öğrencilerin ödev yüklemeleri

06 Temmuz 2020 Pazartesi

Olusturulma Tarihi:2020-05-21 12:13:18
Guncelleme Tarihi: 2020-06-09 07:25:07