1953 yılında DNA modelinin çözülmesiyle Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışmalar oldukça önem kazanmıştır. Sonraki yıllarda gelişen teknoloji ve yöntemlerle de bu çalışmalar günümüzde hızlanmış ve artmıştır. Günümüzde sıklıkla görülen kanser, diyabet ve Parkinson gibi hastalıkların moleküler patolojisinin çözümü, kişiye özgü tedavi ve gen tedavisi, canlı gelişimi, biyoteknolojide mikroorganizmaların kullanımı, biyolojik sistemlerin anlaşılması ve türlerin genetik yapılarının analizi bu alanın araştırma alanlarındandır.

Ahi Evran Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2016 yılında kurulmuştur ve Moleküler Biyoloji ile Genetik olmak üzere iki anabilim dalı mevcuttur. Bölüm 2017-2018 eğitim öğretim yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Lisans programının ilk yılı, öğrencilere bilimsel altyapı sağlamak amacıyla moleküler biyoloji ve genetiğe giriş derslerini kapsar. Daha sonraki yıllarda ise moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, genetik ve laboratuvar teknikleri gibi zorunlu derslerin yanı sıra, gerontoloji, toksikoloji, adli genetik, farmakogenetik ve kanser biyolojisi gibi alanlarda seçmeli dersler de mevcuttur.

Bu bölüm tıp, tarım, endüstri gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik alanında uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak, biyomedikal ve biyoteknoloji kuruluşlarında, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri vb. alanlarda kendilerine iş bulabileceklerdir.

Bölümümüzün akademik kadrosu 1 Profesör, 2 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüzde 3 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarlarında; hayvan sitogenetiği, kanser genetiği, toksikogenetik, RNA biyolojisi ve epigenetik, kanserde ilaç geliştirme, kök hücre alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. 

Misyon

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak amacımız, alanında geniş bilgi ve donanıma sahip, çevresine karşı duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde olan, araştırma odaklı, analitik düşünme yeteneğine sahip bilimsel bireyler yetiştirmek, bu bireylerin endüstri ve akademik ortamlarda varolmalarına, uluslararası alanda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve bu sayede ülkemizin bilim alanındaki hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak vizyonumuz, gerek verilen eğitim-öğretim, gerekse araştırma olanakları kapsamında bölgesinde öncü ve ulusal ve uluslararsı düzeyde öne çıkan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

 

Olusturulma Tarihi:2016-11-29 12:47:52
Guncelleme Tarihi: 2017-09-20 06:47:22