Sosyoloji, toplumsal değişimleri ve insan davranışlarını inceleyen, bunların sebep ve sonuçlarını teorik ve uygulamalı olarak araştıran bir bilim dalıdır. Sosyoloji toplumsal yapıları, bu yapıları oluşturan kurumları, bu kurumların geçmişini, bugününü ve geleceğini belirleyen prensip ve kuralları bilimsel yöntemleri kullanarak anlamaya ve yorumlamaya çalışır. Toplumsal ilişkilerin bulunduğu her yerde sosyoloji vardır. Bu nedenle sosyolojinin ekonomi, psikoloji, hukuk, antropoloji ve daha pek çok bilim dalıyla yakından ilişkisi vardır. Bu düşünceden hareketle lisans öğrenimin ilk yıllarında öğrencilere sosyolojinin yakından ilişkili olduğu bu alanlardan dersler verilmektedir. Sonraki dönemlerde ise sosyoloji biliminin alt dallarıyla ilgili derslere odaklanılmakta ve öğrencilerin sosyolojik bilgi ve deneyimleri ile yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilerin formasyon alabilmeleri için şart koşulan 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi Mantık dersleri de verilmektedir. Bu dersleri alan öğrenciler Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilme olanağına kavuşmaktadır. Bölümümüzde 3’ü doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı ve Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı yer almaktadır. Dört yıllık öğrenimin tardından Sosyolog unvanı alan mezunlarımız; Adalet Bakanlığı, Sosyal hizmetler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, medya, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma kurumları, reklam ve pazarlama gibi pek çok alanda, özel ve kamu kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Olusturulma Tarihi:2021-08-02 12:34:43
Guncelleme Tarihi: 2021-08-02 12:42:14