AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FELSEFE PROGRAMI DERS KODLARI, ADLARI VE KREDİLERİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

 

BİRİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216311101

Bilim Tarihi

Zorunlu

4

0

4

5

216311102

Felsefeye Giriş

Zorunlu

4

0

4

5

216311103

Genel Psikoloji I

Zorunlu

3

0

4

4

216311104

Genel Sosyoloji I

Zorunlu

3

0

3

5

216311105

İlkçağ Felsefesi

Zorunlu

4

0

3

5

431211301

İngilizce I

Zorunlu

2

0

2

2

750011301

Türk Dili I

Zorunlu

2

0

2

2

710011301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2

0

2

2

TOPLAM

24

0

24

30

BİRİNCİ YIL - BAHAR DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216312101

Felsefe Tarihi Metinleri I

Zorunlu

4

0

4

5

216312102

Felsefenin Temel Kavramları

Zorunlu

4

0

4

5

216312103

Genel Psikoloji-II

Zorunlu

4

0

4

4

216312104

Genel Sosyoloji II

Zorunlu

3

0

3

5

216312105

Klasik Mantık

Zorunlu

3

0

3

5

431212301

İngilizce II

Zorunlu

2

0

2

2

750012301

Türk Dili II

Zorunlu

2

0

2

2

710012301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2

0

2

2

TOPLAM

24

0

24

30

BİRİNCİ YIL TOPLAM

48

0

48

60

İKİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216321101

Felsefe Tarihi Metinleri-II

Zorunlu

4

0

4

6

216321102

Modern Mantık

Zorunlu

 4

0

4

 5

216321103

Varlık Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

235121312

Ahilik Kültürü ve Medeniyeti

Zorunlu

2

0

2

2

Seçmeli Ders Grubu I ( 3 ders seçilecek)

Seçmeli

9

0

9

12

216321201

Akademik İngilizce I

Seçmeli

3

0

3

4

216321202

Aristoteles

Seçmeli

3

0

3

4

216321203

Bilgi Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

4

216321204

Bilimde Yöntem

Seçmeli

3

0

3

4

216321205

Felsefenin Menşei

Seçmeli

3

0

3

4

216321206

Grek Akılcılığı

Seçmeli

3

0

3

4

216321207

Temel Bilgisayar Eğitimi

Seçmeli

3

0

3

4

TOPLAM

23

0

23

30

İKİNCİ YIL - BAHAR DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

 216322101

Ahlak Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

 216322102

Felsefe Tarihi Semineri

Zorunlu

4

0

4

5

 216322103

Ortaçağ Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

 216322104

Sanat Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

Seçmeli Ders Grubu II (2 ders seçilecek)

Seçmeli

6

0

6

10

216322201

Akademik İngilizce II

Seçmeli

3

0

3

5

216322202

Eğitim Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

216322203

Felsefe ve Edebiyat

Seçmeli

3

0

3

5

216322204

İslam Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

216322205

Siyaset Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

TOPLAM

22

0

22

30

İKİNCİ YIL TOPLAM

45

0

45

60

ÜÇÜNCÜ YIL - GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216331101

Bilim Tarihi Semineri

Zorunlu

4

0

4

5

216331102

Ortaçağ Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

216331103

Türk İslam Felsefesi Tarihi

Zorunlu

4

0

4

5

Seçmeli Ders Grubu III (3 ders seçilecek)

Seçmeli

9

0

9

15

216331201

Fenemonoloji

Seçmeli

3

0

3

5

216331202

İbn Rüşt

Seçmeli

3

0

3

5

216331203

Kant

Seçmeli

3

0

3

5

216331204

Mevlana

Seçmeli

3

0

3

5

216331205

Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim

Seçmeli

3

0

3

5

216331206

Türkiye’de Felsefe Çalışmaları

Seçmeli

3

0

3

5

TOPLAM

21

0

21

30

ÜÇÜNCÜ YIL - BAHAR DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216332101

Din Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

216332102

Sistematik Felsefe Semineri

Zorunlu

4

0

4

5

216332103

Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl

Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

Seçmeli Ders Grubu IV (3 ders seçilecek)

Seçmeli

9

0

9

15

216332201

Analitik Felsefe

Seçmeli

3

0

3

5

216332202

Aydınlanma Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

216332203

Bergson

Seçmeli

3

0

3

5

216332204

Bilim Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

216332207       

Bilimsel Paradigmalar

Seçmeli

3

0

3

5

216332205

Galileo ve Bilimsel Devrimler

Seçmeli

3

0

3

5

216332206

Witgeinstein

Seçmeli

3

0

3

5

TOPLAM

21

0

21

30

ÜÇÜNCÜ YIL TOPLAM

42

0

42

60

DÖRDÜNCÜ YIL - GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216341101

Bitirme Ödevi-I

Zorunlu

4

0

4

5

216341102

Çağdaş Felsefe-I

Zorunlu

4

0

4

5

216341103

Devlet ve Toplum Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

Seçmeli Ders Grubu V (3 ders seçilecek)

Seçmeli

9

0

9

15

216341201

İbn Arabi

Seçmeli

3

0

3

5

216341202

Eğitim Felsefesinde Akımlar

Seçmeli

3

0

3

5

216341203

Kepler

Seçmeli

3

0

3

5

216341204

Nietzsche

Seçmeli

3

0

3

5

216341205

Türk-İslam Felsefesi

Seçmeli

3

0

3

5

216341206

Varoluşçuluk

Seçmeli

3

0

3

5

TOPLAM

21

0

21

30

DÖRDÜNCÜ YIL - BAHAR DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

216342101

Bitirme Ödevi-II

Zorunlu

4

0

4

5

216342102

Çağdaş Felsefe-II

Zorunlu

4

0

4

5

216342103

Dil ve Mantık Felsefesi

Zorunlu

4

0

4

5

Seçmeli Ders Grubu VI (3 ders seçilecek)

Seçmeli

9

0

9

15

216342201

Descartes

Seçmeli

3

0

3

5

216342202

Schelling

Seçmeli

3

0

3

5

216342203

Gazali

Seçmeli

3

0

3

5

216342204

Hegel

Seçmeli

3

0

3

5

216342205

Morice Blondel

Seçmeli

3

0

3

5

216342206

Yeni Kantçılık

Seçmeli

3

0

3

5

TOPLAM

21

0

21

30

DÖRDÜNCÜ YIL TOPLAM

42

0

42

60

                         

 

Kısaltmalar:  T= Teorik Saat, U= Uygulama Saati, K= Kredi (K=T+U/2),  Z= Zorunlu ders,        S= Seçmeli ders, AKTS (ECTS) = Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Toplam Kredi = 177

Toplam Akts = 240

Seçmeli Derslerin Toplam Kredisi: 51 (% 29)

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:56:26
Guncelleme Tarihi: 2017-07-14 09:50:55