Fakültemiz Felsefe Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında açılmış olup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlayacaktır. Felsefe Bölümü Lisans Programımız 4 Ana bilim dalından oluşmaktadır. Söz konusu Ana bilim Dallarımızın isimleri şöyledir:

1.      Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

2.      Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

3.      Bilim Tarihi Anabilim Dalı

4.      Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle akademik kadromuz şöyledir: 1 Prof. Dr., 1. Doç. Dr., 1. Yrd. Doç. Dr., 2. Arş. Gör. (ÖYP Kapsamında).

Amaç

Felsefe Bölümünün öncelikli amacı, öğrencileri felsefe ve bilim tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, problematik düşünme, soru sorabilme, olguyu farklı açılardan görebilme yetisinin oluşması ve gelişmesine imkân sağlayarak, öğrencilerin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisi kazanması ve bu yol ile de çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelmesini sağlamaktır.

Misyon

Bu anlamda felsefeye yüklenen misyonun, yaşadığı çağın etik, kültürel ve toplumsal problemlerini tespit edebilen, analitik düşünebilen ve eleştirel bakış açısıyla söz konusu problemlere çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamak olduğu söylenebilir.

Hedefler

Felsefe Bölümü Lisans programının mevcut hedeflerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

1.      Felsefe disiplininin ana kavramlarını, yaşadığı çağın sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmede kullanabilen,

2.      Özgür ve özgün düşünebilen,

3.      Çağın problemlerine çözüm üretebilen,

4.      Analitik düşünme becerisine sahip,

5.      Yeni düşünce ve fikirlere açık,

6.      İnsana, topluma, doğaya duyarlı,

7.      Bilimsel düşünme ve çalışma bilincini kazanan,

8.      Eleştirel düşünme becerileri geliştirebilen,

9.      Kamusal yararları gözeten, mesleki yeterlilik ve etik sorumluluk kazanmış,

10.  Düşüncelerini doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen felsefeciler yetiştirmektir.

 

 

Felsefe Lisans Programından Mezun Olanların Hangi Unvanı Alacağı

Programdan mezun olan öğrencilere lisans derecesine sahip olarak “Felsefeci” unvanı verilecektir.

 

 

Felsefe Lisans Programından Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdam Alanları

Felsefe bölümü mezunları, özel ve resmi işletmelerde mesleklerini icra edebilirler. Mezunlar için, çeşitli kamu kuruluşlarında (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Mezun öğrenciler, pedagojik formasyon alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek; alanında yapacakları bilimsel çalışmaların üniversite çatısı altında gerçekleşecektir. Ayrıca, bölüm mezunları, kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda aldıkları felsefi bakış açısıyla halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam yazarlığı, yazılı ve görsel medya editör, eleştirmen, yabancı dil düzeyine göre çevirmenlik gibi diğer mesleklere de yönelebilirler.

 

Felsefe Lisans Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Felsefe Lisans programdan mezun olabilmek için toplam 177 kredi almak gerekmektedir. Derslerin kodları ve içerikleri ekte verilmiştir. Lisans için öğrenciler Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı ile seçilirler (Lisans Yerleştirme Sınavı-LYS). Yaklaşık olarak her yıl 60 öğrenci kabul edilecektir. Normal öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mezun olmadan önce gerekli olan bütün zorunlu ve seçmeli dersleri almak, geçmek ve 4 üzerinden en az 2.00 genel ortalamaya ulaşmak zorundadır. Öğrencilerin, derslere % 70 katılmaları gerekmektedir. Resmi öğretim dili Türkçe’dir. 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:56:26
Guncelleme Tarihi: 2017-07-14 09:51:48