Arkeoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alımına başlamıştır. Bu seneden beri kesintisiz öğrenci kontenjanını tam doldurarak eğitime devam etmektedir. Bölümde dört Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi, iki Araştırma Görevlisi ve bir Uzman görev yapmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer alan üç derslik ve üç öğrenci laboratuvarında öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak, çanak-çömlek, küçük buluntu ve zooarkeoloji alanlarında eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca bölüm öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu Kırşehir Kale Höyük, Kırıkkale Büklü Kale, Ankara Çayyolu Höyük’te kazı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve bu kazılarda isteğe bağlı öğrenci stajları da gerçekleştirilmektedir. Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yer alan Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın Kültür Varlıklarını Analiz ve Belgeleme Biriminde üç boyutlu tarama ve hava fotoğrafı çekme gibi faaliyetler Bölümümüz Öğretim Elemanları ve laboratuvarda yetişen öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:50:17
Guncelleme Tarihi: 2017-09-20 16:11:01