1.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

431211301                                          YABANCI DİLl-I: İngilizce                                                            2+0                                        2                             Zorunlu

215711106                                          SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ                                           3+0                                          4                             Zorunlu

730011301                                          TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI                          1+2                                          3                             Zorunlu

750011301                                          TÜRK DİLİ-I                                                                                     2+0                                        2                             Zorunlu

740011301                                          ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I                      2+0                                          2                             Zorunlu

215711102                                          DOĞA TARİHİ                                                                                3+0                                          3                             Zorunlu

215711101                                          ANTROPOLOJİ TARİHİ                                                 3+0                                        3                             Zorunlu

215711103                                          FİZİKİ ANTROPOLOJİYE GİRİŞ                                                3+0                                        4                             Zorunlu

215711105                                          UYGARLIK TARİHİ                                                                     3+0                                          4                             Zorunlu

215711104                                          GENEL BİYOLOJİ                                                                           3+0                                        3                             Zorunlu

 

2.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

431212301                                          YABANCI DİL-II: İngilizce                                                            2+0                                        2                             Zorunlu

215712106                                          KÜLTÜREL KURAM                                                                    3+0                                          4                             Zorunlu

730012301                                          TEMEL BİGİSAYAR BİLİMLERİ                                              1+2                                        3                             Zorunlu

750012301                                          TÜRK DİLİ-II                                                                                  2+0                                          2                             Zorunlu

740012301                                          ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II       2+0                                        2                             Zorunlu

215712102                                          İNSAN EKOLOJİSİ                                                                          3+0                                        3                             Zorunlu

215712101                                          BİYOARKEOLOJİ                                                                           3+0                                        3                             Zorunlu

215712103                                          İNSAN OSTEOLOJİSİNE GİRİŞ                                                 3+0                                          5                             Zorunlu

215712105                                          JEOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ                                        3+0                                          3                             Zorunlu

215712104                                          İNSAN OSTEOLOJİSİ LAB.                                                         3+0                                          3                             Zorunlu

 

3.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215721203                                          HAYVAN SİSTEMATİĞİ                                                               3+0                                        4                             Seçmeli

215721202                                          ANTROPOLOJİDE ARAŞTIRMA METOTLARI                    3+0                                          4                             Seçmeli

215721201                                          AKRABALIK VE SOSYAL ORGANİZASYON                        3+0                                          4                             Seçmeli

235121312                                          AHİLİK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ                                     2+0                                          2                             Zorunlu

215721205                                          MESLEKİ İNGİLİZCE I                                                               3+0                                          4                             Seçmeli

215721204                                          İNSAN ANATOMİSİ                                                                      3+0                                          4                             Seçmeli

215721102                                          DİN ANTROPOLOJİSİ                                                                  3+0                                          4                             Zorunlu

215721101                                          ANTROPOGENETİK                                                                     3+0                                          4                             Zorunlu

2157SEÇ-I                                          SEÇMELİ DERS 1                                                                          6+0                                          8                             Seçmeli

215721105                                          OSTEOMETRİ                                                                                 2+2                                          3                             Zorunlu

215721104                                          OMURGALILARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ       3+0                                        4                             Zorunlu

215721103                                          İNSAN PALEONTOLOJİSİ                                                            3+0                                        5                             Zorunlu

 

 

4.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215722202                                          HOMİNOİD ANATOMİSİ                                                              3+0                                        4                             Seçmeli

215722201                                          FİZİKİ ANTROPOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMASI 3+0                                        4                             Seçmeli

215722203                                          İLK TOPLUMLAR                                                                           3+0                                        4                             Seçmeli

215722205                                          SOMATOLOJİ                                                                                 3+0                                          4                             Seçmeli

215722204                                          MESLEKİ İNGİLİZCE II                                                               3+0                                        4                             Seçmeli

215722105                                          PRİMAT ADAPTASYONU                                                             3+0                                        4                             Zorunlu

215722101                                          ANTROPOMETRİ                                                                            2+2                                        5                             Zorunlu

2157SEÇ-II                                         SEÇMELİ DERS-2                                                                         6+0                                          8                             Seçmeli

215722102                                          İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ                                                                    3+0                                          4                             Zorunlu

215722104                                          ODONTOLOJİ                                                                                 2+2                                          5                             Zorunlu

215722103                                          KAZI VE LAB.TEKNİKLERİ                                                      3+0                                          4                             Zorunlu

 

5.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215731202                                          GÖRÜNTÜ VE SESLE BELGELEME                                        3+0                                          4                             Seçmeli

215731201                                          CİNSİYET VE TOPLUM                                                 3+0                                        4                             Seçmeli

215731203                                          MESLEKİ İNGİLİZCE III                                                              3+0                                        4                             Seçmeli

215731205                                          SEMİNER I                                                                                        3+0                                        4                             Seçmeli

215731204                                          PALEONTOLOJİ PRENSİPLERİ                                                3+0                                          4                             Seçmeli

215731105                                          POPULASYON GENETİĞİ                                                             3+0                                        4                             Zorunlu

215731101                                          BESLENME ANTROPOLOJİSİ                                                   3+0                                          4                             Zorunlu

2157SEÇ-III                                       SEÇMELİ DERS-3                                                                         6+0                                          8                             Seçmeli

215731102                                          İNSAN BİYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI                                       3+0                                          5                             Zorunlu

215731104                                          PALEODEMOGRAFİDE SON METOT VE TEORİLER          3+0                                        4                             Zorunlu

215731103                                          İNSANDA BÜYÜME ÖRÜNTÜLERİ                                         3+0                                          5                             Zorunlu

 

 

 

6.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215732203                                          MESLEKİ İNGİLİZCE IV                                                              3+0                                        4                             Seçmeli

215732202                                          DİL ANTROPOLOJİSİ                                                                   3+0                                          4                             Seçmeli

215732201                                          ANTROPOLOJİDE BİYOİSTATİSTİK                                      3+0                                          4                             Seçmeli

215732206                                          TAFONOMİ                                                                                       3+0                                        4                             Seçmeli

215732205                                          SİYASAL ANTROPOLOJİ                                                              3+0                                        4                             Seçmeli

215732204                                          PALEOANTROPOLOJİDE YAŞLANDIRMA TEKNİKL.        3+0                                        4                             Seçmeli

215732102                                          MEMELİLER PALEONTOLOJİSİ                                               3+0                                        4                             Zorunlu

215732101                                          FİZİKİ ANTROPOLOJİDE SON GELİŞMELER                      3+0                                          5                             Zorunlu

2157SEÇ-IV                                       SEÇMELİ DERS-4                                                                          6+0                                         8                             Seçmeli

215732105                                          SPOR ANTROPOLOJİSİ                                                 3+0                                        4                             Zorunlu

215732104                                          SEMİNER II                                                                                      3+0                                        4                             Zorunlu

215732103                                          PALEOPATOLOJİ                                                                            3+0                                        5                             Zorunlu

 

 

 

 

7.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215741203                                          EVRİMSEL TIBBIN İLKELERİ                                   3+0                                        5                             Seçmeli

215741202                                          EPİGENETİK EPİDEMİYOLOJİ                                   3+0                                        5                             Seçmeli

215741204                                          MESLEKİ İNGİLİZCE V                                                3+0                                        5                             Seçmeli

215741206                                          PALEOKLİMATOLOJİ                                                    3+0                                        5                             Seçmeli

215741205                                          PALEOANTROPOLOJİK MAT. ON.MÜL SER.         2+2                                        5                             Seçmeli

215741101                                          BİTİRME ÖDEVİ                                                             2+0                                        5                             Zorunlu

2157SEÇ-V                                         SEÇMELİ DERS-5                                                           9+0                                        15                           Seçmeli

215741102                                          FOSİL PRİMATLAR                                                        3+0                                        5                             Zorunlu

215741201                                          BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLAMA             3+0                                        5                             Seçmeli

215741103                                          MODERN İNSANIN KÖKENLERİ                               3+0                                        5                             Zorunlu

 

 

8.Yarıyıl Ders Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

215742203                                          İNSAN DİLİNİN VE BEYNİN EVRİMİ                      3+0                                        5                             Seçmeli

215742202                                          ERGONOMİ                                                                       3+0                                        5                             Seçmeli

215742204                                          MESLEKİ İNGİLİZCE VI                                              3+0                                        5                             Seçmeli

215742206                                          PALEOZOOCOĞRAFYA                                                2+2                                        5                             Seçmeli

215742205                                          PALEOANTROPOLOJİDE ALAN ARAŞTIR.            3+0                                        5                             Seçmeli

215742101                                          ADLİ ANTROPOLOJİ                                                      3+0                                        5                             Zorunlu

2157SEÇ-VI                                       SEÇMELİ DERS-6                                                           9+0                                        15                           Seçmeli

215742102                                          ANADOLU PALEOANTROPOLOJİSİ                          3+0                                        5                             Zorunlu

215742201                                          ARK.HOMO SAPIENS VE NEANDERTHALLER    3+0                                        5                             Seçmeli

215742103                                          BİTİRME ÖDEVİ                                                             2+0                                        5                             Zorunlu

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:17:17
Guncelleme Tarihi: 2017-06-01 08:14:13