Bölümümüz Hakkında

Bölümümüz, fakültemizin kuruluşunun hemen akabinde, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Bölümümüz, 2003-2004 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde Lisans eğitiminin yanı sıra (normal ve ikinci öğretim olmak üzere) Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. 

2017 itibariyle bölümde 2 Profesör, 3 Doçent,  6 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi mevcuttur.

Bölümümüzün hemen tamamına yakını sosyal bilimlerle ilgili, yaklaşık 10 bin cilt kitaptan oluşan bir kütüphanesi vardır. Bölüm kütüphanemizdeki kitapların önemli bir kısmı edebiyat, dil ve tarih ile ilgilidir. Öğrenciler, kütüphaneden her daim yararlanabilmektedir.

 Bölümümüz mezunları, Türkiye genelindeki bütün Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sahip olduğu imkân ve şartlara sahiptir. Bölümü bitiren öğrencilerin başlıca iş alanları şöyle sayılabilir: Gerekli pedagojik formasyon sağlandığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve özel eğitim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, üniversitelerde öğretim elemanı olabilme ayrıca Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, TIKA gibi kurumlarda, Başbakanlık Devlet Arşivi, Vakıflar Arşivi gibi arşivlerde uzmanlık.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:33:02
Guncelleme Tarihi: 2017-08-03 12:56:00