2014 Yılı Müfredatı

    1.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215911101 Coğrafyaya Giriş 2+0 Zorunlu 3  
215911102 Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2+0 Zorunlu 3  
215911103 Genel Jeomorfoloji 3+0 Zorunlu 4  
215911104 Kartografya 2+1 Zorunlu 4  
215911105 Klimatoloji I 3+0 Zorunlu 4  
215911106 Matematik Coğrafya 3+0 Zorunlu 3  
431211301 Yabancı Dil I 2+0 Zorunlu 2  
730011301 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1+2 Zorunlu 3  
740011301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 Zorunlu 2  
750011301 Türk Dili I 2+0 Zorunlu 2  
        Toplam AKTS 30  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215912101 Bitki Coğrafyası 2+0 Zorunlu 2  
215912102 Bölgesel Coğrafya 2+0 Zorunlu 3  
215912103 Ekonomik Coğrafya I 3+0 Zorunlu 3  
215912104 Flüvyal Jeomorfoloji 4+0 Zorunlu 4  
215912105 Hidrografya 2+0 Zorunlu 4  
215912106 Klimatoloji II 3+0 Zorunlu 4  
215912107 Mineraller ve Kayaçlar 2+0 Zorunlu 4  
431212301 Yabancı Dil II 2+0 Zorunlu 2  
740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 Zorunlu 2  
750012301 Türk Dili II 2+0 Zorunlu 2  
        Toplam AKTS 30  
             
    3.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215921101 Avrupa Coğrafyası 2+0 Zorunlu 4  
215921102 Karadeniz Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
215921103 Nüfus Coğrafyası 2+0 Zorunlu 4  
215921104 Toprak Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
215921105 Türkiye Bitki Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
215921106 Türkiye İklimi 2+0 Zorunlu 3  
215921107 Yerleşme Coğrafyası 2+0 Zorunlu 4  
[G] 2159SEÇ-1 SEÇMELİ-1 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 33  
    Seçmeli Dersler        
215921201 Yapısal Jeomorfoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-1
             
    4.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215922101 Arazi Çalışması 2+0 Zorunlu 3  
215922102 Asya ve Okyanusya Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
215922103 Karst Jeomorfoloji 2+0 Zorunlu 3  
215922104 Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi 2+0 Zorunlu 3  
215922105 Marmara Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 4  
215922106 Temel İstatistik 3+0 Zorunlu 4  
215922107 Türkiye Beşeri Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
[G] 2159SEÇ-2 SEÇMELİ-2 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
215922201 Yeraltı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-2
             
    5.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215931101 Afrika Coğrafyası 2+0 Zorunlu 4  
215931102 Coğrafya Bilgi Sistemleri I 3+0 Zorunlu 5  
215931103 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri 2+0 Zorunlu 4  
215931104 Ege Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 6  
215931105 Kıyı jeomorfolojisi ve Kıyı Yönetimi 3+0 Zorunlu 5  
215931106 Türkiye Ekonomik Coğrafyası 3+0 Zorunlu 6  
[G] 2159SEÇ-3 SEÇMELİ-3 3+0 Seçmeli 3  
[G] 2159SEÇ-4 SEÇMELİ-4 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 36  
    Seçmeli Dersler        
215931201 Arazi Kullanımı 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931202 Doğal Anıtlar ve Koruma Yöntemleri 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931203 Göller Bilimi 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931204 Kültür Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931205 Küresel İklim Değişmeleri 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931206 Sanayi Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931207 Türkiye Jeopolitiği 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931208 Türkiye Komşuları Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-3
215931211 Türkiye Hidrografyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-4
             
    6.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215932101 Akdeniz Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 5  
215932102 Amerika Coğrafyası 2+0 Zorunlu 5  
215932103 Buzul Jeomorfolojisi 2+0 Zorunlu 5  
215932104 Coğrafi Bilgi Sistemleri II 2+0 Zorunlu 5  
215932105 Paleocoğrafya 3+0 Zorunlu 5  
215932106 Siyasi Coğrafya 2+0 Zorunlu 5  
[G] 2159SEÇ-5 SEÇMELİ-5 3+0 Seçmeli 3  
[G] 2159SEÇ-6 SEÇMELİ-6 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 36  
    Seçmeli Dersler        
215932201 Oseanografya 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932202 Sedimantoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932203 Su Kaynakları ve Yönetimi 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932204 Tarihi Coğrafya 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932205 Türk Dünyası Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932206 Türkiye Ulaşım Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932207 Ziraat Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932208 Zoocoğrafya 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-5
215932211 Volkan Jeomorfolojisi 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-6
             
    7.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215941101 Çevre Sorunları 2+0 Zorunlu 5  
215941102 Harita Analizleri 2+2 Zorunlu 6  
215941103 İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 6  
215941104 Tez (Proje) 2+4 Zorunlu 6  
215941105 Türkiye Jeomorfolojisi 4+0 Zorunlu 7  
[G] 2159SEÇ-7 SEÇMELİ-7 3+0 Seçmeli 3  
[G] 2159SEÇ-8 SEÇMELİ-8 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 36  
    Seçmeli Dersler        
215941201 Avrupa Birliği 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941202 Coğrafi Bilgi Sistemleri İleri Analizleri 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941203 Geoekoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941204 Hava Fotoları ve Uzaktan Algılama 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941205 Jeoarkeoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941206 Tıbbi Coğrafya 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941207 Türkiye Jeolojisi 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941208 Uygulamalı Klimatoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-7
215941211 Uygulamalı Jeomorfoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-8
             
    8.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
215942101 Afetler Coğrafyası 2+0 Zorunlu 5  
215942102 Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 6  
215942103 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası 3+0 Zorunlu 7  
215942104 Turizm Coğrafyası ve Rehberlik 2+0 Zorunlu 6  
215942105 Tez (Seminer) 2+4 Zorunlu 6  
[G] 2159SEÇ-10 SEÇMELİ-10 3+0 Seçmeli 3  
[G] 2159SEÇ-9 SEÇMELİ-9 3+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 36  
    Seçmeli Dersler        
215942201 Bölge Planlaması 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942202 Çevresel Etki Değerlendirme 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942203 Ekoturizm 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942204 İnsan ve Çevre 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942205 Ortadoğu Coğrafyası 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942206 Toprak Erozyonu ve Kullanımı 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942207 Türkiye Mağaraları 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942208 Türkiye'de Kentsel Yerleşmeler ve Sorunları 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-9
215942211 Kuvaterner Jeomorfoloji 3+0 Seçmeli 3 2159SEÇ-10

 2009 Yılı Müfredatı

    1.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ATA-121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2+0 Zorunlu 2  
COG-111 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2+0 Zorunlu 3  
COG-113 GENEL JEOMORFOLOJİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-115 KLİMATOLOJİ-I 2+0 Zorunlu 4  
COG-117 KARTOGRAFYA-I 2+0 Zorunlu 4  
COG-119 GENEL BEŞERİ COĞRAFYA 2+0 Zorunlu 3  
COG-121 HİDROGRAFYA 2+0 Zorunlu 3  
COG-123 TEMEL BİLGİSAYAR 2+0 Zorunlu 3  
TRD-121 TÜRK DİLİ-I 2+0 Zorunlu 2  
YD-121 YABANCI DİL-I 2+0 Zorunlu 2  
        Toplam AKTS 30  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ATA-122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2+0 Zorunlu 2  
COG-112 FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-114 BİTKİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-116 KLİMATOLOJİ-II 2+0 Zorunlu 4  
COG-118 KARTOGRAFYA-II 2+0 Zorunlu 4  
COG-120 MİNERALLER VE KAYAÇLAR 2+0 Zorunlu 3  
COG-122 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA 2+0 Zorunlu 3  
COG-124 BÖLGESEL COĞRAFYA 2+0 Zorunlu 3  
TRD-122 TÜRK DİLİ-II 2+0 Zorunlu 2  
YD-122 YABANCI DİL-II 2+0 Zorunlu 2  
        Toplam AKTS 30  
             
    3.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-211 KURAK BÖLGE JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 3  
COG-213 TOPRAK COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-215 NÜFUS COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-217 AVRUPA COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-219 KARADENİZ BÖLGE COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-221 TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-223 TÜRKİYE İKLİMİ 2+0 Zorunlu 3  
COG-225 YERLEŞME COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-227 ARAZİ ÇALIŞMASI-I 2+0 Zorunlu 3  
        Toplam AKTS 30  
             
    4.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-212 KARST JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 3  
COG-214 ZİRAAT COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-216 ASYA COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-218 MARMARA BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-220 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-222 YER ALTI KAYNAKLARI 2+0 Zorunlu 4  
COG-224 ENERJİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-226 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-228 ARAZİ ÇALIŞMASI-II 2+0 Zorunlu 3  
        Toplam AKTS 30  
             
    5.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-311 KIYI JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-313 SANAYİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-315 EGE BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-317 AFRİKA COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-319 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-321 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-323 FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEM. 2+0 Zorunlu 3  
COG-325 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2+0 Zorunlu 3  
COG-327 SEÇMELİ-I: MATEMATİK COĞRAFYA 2+0 Seçmeli 3  
COG-329 SEÇMELİ-I: KAFKAS ÜLKELERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-331 SEÇMELİ-I: FİZİKİ COĞRAFYADA LABORATUAR TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-333 SEÇMELİ-I: ORTADOĞU ÜLKELER COĞRAFYASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-335 SEÇMELİ-I: HARİTALAMA TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-337 SEÇMELİ-I: LİMNOLOJİ 2+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 45  
             
    6.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-312 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-314 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-316 ULAŞIM COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-318 TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-320 AMERİKA COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-322 AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-324 BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 Zorunlu 3  
COG-326 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 2+0 Zorunlu 3  
COG-328 SEÇMELİ-II: ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ COĞRAFYASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-330 SEÇMELİ-II: TEMEL İSTATİSTİK 2+0 Seçmeli 3  
COG-332 SEÇMELİ-II: BEŞERİ COĞRAFYADA VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-334 SEÇMELİ-II: TÜRKİYE ULAŞIM COĞRAFYASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-336 SEÇMELİ-II: DEPREMDEN KORUNMA YOLLARI 2+0 Seçmeli 3  
COG-338 SEÇMELİ-II: OSEANOGRAFYA 2+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 45  
             
    7.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-411 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ 2+0 Zorunlu 4  
COG-413 OKYANUSYA COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-415 İÇ ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-417 SİYASİ COĞRAFYA 2+0 Zorunlu 4  
COG-419 ÇEVRE SORUNLARI 2+0 Zorunlu 4  
COG-421 TURİZM COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-423 TEZ (PROJE) 2+2 Zorunlu 4  
COG-425 SEÇMELİ-III: TÜRKİYE ŞEHİR COĞRAFYASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-427 SEÇMELİ-III: BALKAN ÜLKELERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-429 SEÇMELİ-III: TARİHİ COĞRAFYA 2+0 Seçmeli 3  
COG-431 SEÇMELİ-III: GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 2+0 Seçmeli 3  
COG-433 SEÇMELİ-III: TÜRKİYE TOPRAK EROZYONU 2+0 Seçmeli 3  
COG-435 SEÇMELİ-III: GEOEKOLOJİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-437 SEÇMELİ-III: FİZİKİ COĞRAFYADA CBS ANALİZLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-439 SEÇMELİ-III: FOTOĞRAFÇILIK TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 51  
             
    8.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG-412 PALEOCOĞRAFYA 2+0 Zorunlu 4  
COG-414 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-416 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-418 DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 4  
COG-420 TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI 2+0 Zorunlu 4  
COG-422 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI 2+0 Zorunlu 3  
COG-424 TEZ (SEMİNER) 2+2 Zorunlu 4  
COG-426 SEÇMELİ-IV: ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-428 SEÇMELİ-IV: ÖLÇME BİLGİSİ (TOPOGRAFYA) 2+0 Seçmeli 3  
COG-430 SEÇMELİ-IV: KUATERNER COĞRAFYASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-432 SEÇMELİ-IV: BÖLGE PLANLAMASI 2+0 Seçmeli 3  
COG-434 SEÇMELİ-IV: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-436 SEÇMELİ-IV: BEŞERİ COĞRAFYADA CBS ANALİZLERİ 2+0 Seçmeli 3  
COG-438 SEÇMELİ-IV: İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 48
Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:28:46
Guncelleme Tarihi: 2016-02-21 20:43:57