Fizik Bölümü 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alarak öğretime başlamıştır.

 

Öğrencilerimize Fiziğin teorik yapısını kavratma, deney yapabilme, fiziğin bilgilerini günlük yaşamda kullanabilme yeteneğini kazandırmak, bilim ve teknolojideki gelişimleri anlamalarına yardımcı olmak, Yüksek Lisans eğitimi ile araştırmacı yetiştirmek ve ülkemizin akademisyen ihtiyacına katkıda bulunmak ve öğretmen olarak görev yapan mezunlarımızın fizik bilimini genç kuşaklara öğretilecek düzeye getirmek bölümümüzün temel hedeflerindendir.

 

Bölümümüzde, öğrencilerin teorik derslerde gördüklerini uygulayabilecekleri mekanik, elektrik ve manyetizma, elektrik devreleri, elektronik I ve II, dalgalar ve optik, kuantum fiziği laboratuarları, 1 adet optik teleskop (20 cm) mevcuttur.

 

Fizik Bölümünün amacı, fizik alanında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar “Fizikçi” unvanını alacaklardır. Program mezunları çeşitli alanlarda, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Sanayinin AR-GE araştırma ve geliştirme birimlerinde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Atom Enerjisi gibi kuruluşlarda araştırmacı; akademik kurumlarda araştırma görevlisi, uzman olarak çalışabilmektedirler. Kamu ve Özel orta öğretim kurumlarında, çeşitli birimlerinde iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen koşulları sağladıklarında orta öğretimde ögretmen olarak (Eğitim Fakültesinden Pedagoji dersleri almak şartıyla) görev yapabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler isterlerse yüksek lisans programlarına katılarak bilimsel yaşama atılmaktadır. Fizik Bölümün Akademik Kadrosunda: 1 Prof., 3 Doçent, 3 Yrd. Doç. Dr., 5 Arş.Gör. bulunmaktadır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:08:03
Guncelleme Tarihi: 2017-05-10 07:50:16