Prof. Dr. Nadir İLHAN

 

1964 yılında doğan Prof. Dr. Nadir İLHAN, ilk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans öğrenimini (1987) tamamlamıştır.  İLHAN, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Türk Dili alanında Nev'i Efendi Netayicu'l Fünûn ve Mehâsinu'l-Mütûn (Giriş - Metin - Dizinler), başıklı tez çalışması ile yüksek lisansını (1992), Eşref b. Muhammed Hazâ'inu's-Sa'âdât (İnceleme - Metin - Dizin Sözlük)  tez başlığı ile de doktorasını tamamlamıştır. Aralık 1987’de Gaziantep Araban Lisesi Edebiyat öğretmenliğine, Ağustos 1991’de Fırat Üniversitesi Muş Meslek Yüksek Okulu Türkçe okutmanlığına, Temmuz 1992’de Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Türk dili araştırma görevlisi olarak atandı. Mart 1998’de doktora çalışmasını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Türk Dili Bilim Dalında tamamladı. 6 Ocak 1999’da Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Yardımcı Doçent Doktor kadrosuyla atanan İLHAN 2010’da Doçent ünvanını almış ve Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne doçent olarak atanmıştır. 2011 yılında Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne doçent kadrosuyla geçen İLHAN 2015 yılında Profesörlüğünü almıştır. Halen aynı Fakültede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri, Manas Yay., Elazığ 2007, Türk Dilinde Çokluk, Manas Yay., Elazığ 2009,  Elazığ Yöresi Söz Varlığı (Prof. Dr. Ahmet Buran ile), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2008, Eşref b. Muhammed Hazâ'inu's-Sa'âdât (İnceleme - Metin - Dizin Sözlük), Öz Serhat Yayıncılık, Malatya 2009 ve Türk Dilinde Olumsuzluk (Okt. Ceren Kabadayı ile) Kesit Yayınları 2015,  adlı yayınlanmış eserleri dışında, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel ve akademik makaleleri ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

YÖK Genel Kurulunun 13.10.2015 tarihli toplantısında alınan kararla Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine dekan olarak atanmıştır. 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:35:39
Guncelleme Tarihi: 2020-01-06 17:42:21