Fakültemiz, Bakanlar Kurulunun 05 Ekim 1999 tarihli ve 99/13517 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22 Şubat 2000 tarihli ve 3578 sayılı yazılarıyla Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz daha sonra 01.03.2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitesine, 17.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle bağlanmıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı ile Biyoloji Bölümleri açılmış ve ilk öğrencilerini bu bölümlere almıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Fizik ve Matematik Bölümlerinin açılmasıyla Fakültemizdeki bölüm sayısı dörde çıkmıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını Haziran 2004 yılında vermiştir.

Fakültemiz 30 Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemizin Bağbaşı Yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır.  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile Fakültemizde; Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji olmak üzere toplam on iki bölüm mevcuttur. Ayrıca Tarih Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ikinci öğretimi mevcuttur. Fakültemizde 18 derslik, 8 amfi, 3 bilgisayar laboratuvarı ile 3 Antropoloji, 3 Arkeoloji, 9 Moleküler Biyoloji ve Genetik, 4 Coğrafya, 6 Fizik, 7 Kimya olmak üzere toplam 35 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca 16 adet idari büro, 126 adet öğretim elemanlarına ait oda, 10 adet bölüm toplantı salonu ve 4 adet bölüm seminer salonu bulunmaktadır. Fakültemizde 2 adet çok amaçlı konferans salonu, 1 adet öğrenci kantini mevcuttur. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde on bin civarında kitabıyla faaliyet gösteren Araştırma Kütüphanesi bulunmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan Fakültemizde eğitim-öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. 4 yıllık programı tamamlayanlara lisans diploması verilir. İlk iki yılın bütün derslerini tamamlamış öğrencilere ise talepleri halinde 2547 sayılı Kanun gereği ön lisans diploması verilir.