Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulu Programlarında ders almaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır. Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarında ders/dersler almak isteyen öğrencilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri, ileride herhangi bir sorun yaşamamaları adına oldukça önemlidir. 

1-) "Yaz Okulundan Ders Alma Başvuru  Formunun" (FR-009 nolu) indirilerek, doldurulması gerekmektedir.

2-) Aşağıda, Üniversitemiz atrafından belirlenen "Yaz Okulu Alınacak Üniversiteler" listesi bulunmaktadır. Belirlenen Üniversitelerin dışındaki Üniversitelerden Yaz Okulu ders alma işlemi yapılmayacaktır.

3-) Doldurulan formun ekine (FR-009), Yaz okulunda ders/dersler almak istenilen üniversitenin 2021-2022 Yaz Okulu akademik takvimi ve gideceği Yükseköğretim Kurumundan alacağı dersin kredi ve içeriklerini gösterir belgeler eklenerek, Yaz Okuluna başlamadan önce elden formun onaylatılması gerekmektedir. 

4-) Öğrencinin danışmanı ve ilgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Yaz Okuluna başlanacaktır.

5-) Alınan derslerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, Yaz Okulunda alınan ders/derslere ait transkriptin, 2022-2023 Güz Yarıyılı başında (okulun  açıldığı hafta içerisinde) Bölüm Sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. 

*FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ...
*Yaz Okulundan ders alınabilecek Üniversiteler için TIKLAYINIZ...

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 (1) Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

 2) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz.

(3) Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan, ikinci sınıf öğrencisinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

(4) Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, haftalık on iki AKTS’den fazla olan derslerden, ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile sadece bir tane alabilirler. Alınabilecek bu derslerin sayısı, tüm eğitim-öğretim süresince iki adeti geçemez.

(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazlar. 

YAZ OKULU ÖĞRETİMİ BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI:

1. Yaz okulu başvurusu için dilekçemi nasıl oluşturmalıyım?

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/getKaliteDokumantasyonByBelgeId?kaliteBelgeId=1607 adresinde yer alan Form 009’u doldurmanız gerekmektedir.

2. Üniversiteye gelmeden yaz okuluna başvuru dilekçemi teslim edebilir miyim?

Hayır. Hazırlamış olduğunuz yaz okulu başvuru formunu kendiniz imzalayıp, danışmanınıza onaylattıktan sonra bölüm sekreterliğinize teslim etmeniz gerekir.

3. Yaz okulu başvuruları için son bir tarih bulunuyor mu?

Yaz okulu başvuru sürecinde başvuru yapacağınız üniversitenin akademik takvimini takip etmelisiniz. Üniversitemize bu süreç boyunca dilekçenizi teslim edebilirsiniz.

4. Yaz okulu almak için hangi üniversitelere başvuru yapabilirim?

Üniversitemiz senatosu kararı gereğince aşağıdaki tabloda listelenen üniversitelere yaz okulu başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. 

*Yaz Okulundan ders alınabilecek Üniversiteler için TIKLAYINIZ...


5. Yaz okulundan en fazla kaç ders alabilirim?

Toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirsiniz. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olanlar, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

6. İki ya da üç farklı üniversiteden ders alabilir miyim?

Ders programlarında çakışma olmaması halinde farklı üniversitelerden aynı anda ders alabilmeniz mümkündür. Bu durumda başvuru dilekçelerinizi her üniversite için ayrı ayrı doldurup başvuru yapmanız gerekmektedir.

7. Yaz okulunda aldığım dersten hangi not ile geçersem başarılı sayılırım?

Yaz okulundan ders aldığınız üniversitenin not geçme esasına tabi olarak değerlendirileceksiniz. Farklı harf notları ile başarılı olmanız halinde üniversitemizdeki not dönüşüm tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.

8. Ortalamam 3'ün altında yine de ders alabilir miyim?

Ortalamanız 3'ün altında ise sadece daha önce alıp başarısız olduğunuz dersleri alabilirsiniz. Daha önce almamış olduğunuz dersleri alamazsınız.

9. Üst sınıftan ders alabilir miyim?

Alt yarıyıllardaki tüm derslerinizi alıp başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

10. DC+ aldığım dersi yaz okulunda alabilir miyim?

Daha önce alıp başarılı olduğunuz dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazsınız.

11. Daha önce almadığım bir dersi sıfırdan yaz okulunda alabilir miyim?

Ortalaması 3.00'ün üstünde olan öğrenciler daha önce almadıkları dersi yaz okulunda alabilir.

12. Devamsızlıktan kaldığım bir dersi yaz okulunda alabilir miyim?

Bir dersten devamsızlıktan kalmış olmanız, o dersi almamış olduğunuz anlamına geldiğinden devamsızlıktan kaldığınız bir dersi yaz okulunda alamazsınız. Ancak not ortalamanız 3.00 ve üstünde ise ilgili dersi alabilirsiniz.

13. Yaz okulunda son iki dersimi verdiğim takdirde ne zaman mezun olurum?

Transkriptinizin fakültemize ulaşmasından sonra ilgili derslere ilişkin notlarınız sisteme işlenir ve ardından mezuniyet işlemlerinize başlanır.

14. Yaz okulunu tamamladığımda hangi evrakları okula teslim etmem gerekiyor?

Yaz okulu programından ders aldığınız üniversite ile görüşüp, transkriptinizin fakültemize gönderim şekli ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

15. Güz dönemi dersi için yaz okuluna başvuru yapabilir miyim?

Yaz okulunda hem güz hem bahar döneminden ders alabilirsiniz. Dersin hangi dönemde olduğunun önemi yoktur.

16. Aldığım yaz okulu dersinin kredi ve AKTS'si kaç olmalıdır?

Üniversitemiz ders eşdeğerliliği ve intibak esasları çerçevesinde Akademik danışmanınız tarafından değerlendirilecektir.

17. Yaz okulunda aldığım dersin içeriği aynı fakat adı farklı olabilir mi?

Evet

18. Yaz okuluna katıldığım okulun not sistemiz üniversitemizden farklı ise, örneğin orada D ile geçtiğim ders transkriptime nasıl işlenecek?

Farklı harf notları ile başarılı olmanız halinde Üniversitemizdeki not dönüşüm tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.