Editörlüğünü Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki ile Doktora öğrencisi Arş. Gör. Yeliz Saygılı-Savaş’ın yaptığı kitap, “Prof. Dr. Ensar Aslan’a Armağan” adını taşımaktadır. Üç bölümden oluşan çalışma toplamda 907 sayfadır. Kitapta Hoca’nın dostları, arkadaşları ve öğrencileri tarafından kaleme alınan altmış dört (64) özlü yazı bulunmaktadır. Kitabın yazar kadrosu içerisinde Tarih Bölümümüzden Prof. Dr. Yaşar Özüçetin, Prof. Dr. Veli Ünsal, Doç. Dr. Bengül Bolat, Doç. Dr. Mahmut Bolat, Doç. Dr. Bülent Kara, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Poyraz; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzden Prof. Dr. Ahmet Arı, Doç. Dr. Ezgi Metin-Basat, Doç. Dr. Şaziye Dinçer-Bahadır, Dr. Öğr. Üyesi Songül Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Esirgen, Arş. Gör. Derya Karataş ve Arş. Gör. Ayşegül Sekman da bulunmaktadır. Ayrıca Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden Merve Öner, Semanur Kumcağaz, Özgenur-Altuntaş Gürbüz, Didem Bülbül, Seçil Coşan, Dicle Demirbaş, Lale Kara, Enis Yalçın, Kezban Örücü, İlknur Çolak, Nuray Keleş, Havva Yıldız ile Nadide Fatma Yiğiter de birer çalışma ile armağanda yerlerini almışlardır.