İçinde bulunduğu kültür ve medeniyetin temel değerlerinden aldığı ilhamla modern bilime, fen ve sosyal alanlarda katkı sağlamak; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek.

Uluslararası nitelikte öğretim elemanlarıyla araştıran, düşünen, düşündüren, sorgulayan bireyler yetiştirmek ve paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli  ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir Fakülte olmaktır.