Üniversitemizde yürütülmekte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartı

ve Ulusal Kalite Hareketi ile EFQM Mükemmellik Modeli hazırlık çalışmaları kapsamında yürürlükte

olan PR-029 Öneri Sistemi Prosedürü, PR-029 Memnuniyet Yönetim Sistemi Prosedürü adı

altında revize edilmiştir.