01.10.2019 tarihinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2019 yılı 2. Dönem İç Değerlendirmesi Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Dekanımız Prof. Dr. Nadir İLHAN ve yardımcıları Doç. Dr. Ahmet DOĞAN ile  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MAK ve Kalite Komisyonumuz ile İç Değerlendiriciler katıldı. Toplantıda; Birim Kalite Temsilcimiz Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MAK ve Birim Kalite Uzmanımız Bilgisayar İşletmeni Ertan YILDIRIM'ın hazırlamış olduğu tüm kalite dokümanları gerek yazılı ortamda gerekse dijital ortamda İç Değerlendiricilerin bilgisine sunuldu.