Fakültemizde, Birim Kalite Faaliyet Planı ile Süreç Hedef Gerçekleşmelerine ve Öğrenci Memnuniyet Anketine yönelik İyileştirme Planlarının İzleme ve Değerlendirmesi yapılarak Bölüm Başkanları ve Bölüm Kalite Temsilcileri bilgilendirildi. Ayrıca Birim Kalite Temsilcimiz ve aynı zamanda Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MAK'ın anlatımıyla ve Birim Kalite Danışmanımız Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER'in katılımıyla KYS'nin, BYBS (Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi) içerisindeki kullanımı hakkında tüm bölümlerimiz bilgilendirildi.