Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşe YILMAZ ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde, 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu'na “Tarihçi Arnold Toynbee’nin Türkiye Seyahati Sonrası Türkiye’ye Yönelik Değerlendirmeleri (1949)” başlıklı bildiriyle katıldı.