Doç. Dr. Ahmet Cem ERKMAN'ın Başkanlığında devam eden Kurutlu Kazısından ele geçen Geç Miyosen Döneme tarihlendirilen omurgalı fosil buluntularına katkı sağlamak amacıyla Prof. Dr. Tim WHİTE, Dr. Gen SUWA, Dr. Berhane ASWAF ve Dr. Faysal BİBİ Fakültemizi ve Antropoloji Bölümünü ziyaret ederek Dekanımız Prof. Dr. Nadir İLHAN'a çalışmalar hakkında bilgi verdiler.