Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda; Dekanımız Prof. Dr. Nadir İLHAN'ın Başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Fakülte Kalite Komisyon Üyeleri ve Bölüm Başkanlarımız ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bologna Uyum Süreci kapsamında AKTS Bilgi Paketinde yapılacak güncellemeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, 2018 yılı ilk 6 (altı) aylık süreç performans izlemesi, kalite faaliyet planı ve risklere yönelik gerçekleşen faaliyetler ile ilgili genel değerlendirme yapıldı.