Fakültemiz Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıfat İlhan ÇELİK Üniversitemizde 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumunda “Anadolu Ahiliğinin Doğuşunda Rol Oynayan Siyasi Etkenler” başlıklı bildirisini sundu.