1953 yılında DNA modelinin çözülmesiyle Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışmalar oldukça önem kazanmıştır. Sonraki yıllarda gelişen teknoloji ve yöntemlerle de bu çalışmalar günümüzde hızlanmış ve artmıştır. Günümüzde sıklıkla görülen kanser, diyabet ve Parkinson gibi hastalıkların moleküler patolojisinin çözümü, kişiye özgü tedavi ve gen tedavisi, canlı gelişimi, biyoteknolojide mikroorganizmaların kullanımı, biyolojik sistemlerin anlaşılması ve türlerin genetik yapılarının analizi bu alanın araştırma alanlarındandır.

 

Ahi Evran Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2016 yılında açılmıştır. Lisans programının ilk yılı, öğrencilere bilimsel altyapı sağlamak amacıyla moleküler biyoloji ve genetiğe giriş derslerini kapsar. Daha sonraki yıllarda ise moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, genetik ve laboratuvar teknikleri gibi zorunlu derslerin yanı sıra, gerontoloji, toksikoloji, adli genetik, farmakogenetik ve kanser biyolojisi gibi alanlarda seçmeli dersler de mevcuttur.

 

Bu bölüm tıp, tarım, endüstri gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik alanında uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak, biyomedikal ve biyoteknoloji kuruluşlarında, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri vb. alanlarda kendilerine iş bulabileceklerdir.

 

 

Bölümümüzün akademik kadrosu 1 Profesör, 2 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüzde 3 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarlarında; hayvan sitogenetiği, kanser genetiği, toksikogenetik, kanserde ilaç geliştirme alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.