2003 yılında kurulmuş olan Tarih Bölümü, ilk öğrencilerini 2003-2004 öğretim yılında ek kontenjan ile almıştır. 2011 yılı itibari ile bölümümüzde; 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Normal ve İkinci Öğretimi bulunan bölümümüz toplam 400’ün üzerinde öğrenciye sahiptir.

Bölümümüzde dersler, teorik anlatımın yanında powerpoint, arşiv belgesi, harita ve yeni yayınlar gibi yardımcı malzemeler ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, öğrencilere hem matbu hem de çeşitli türdeki arşiv belgelerini anlayabilecekleri düzeyde okutulmaktadır. Osmanlıca dışında Arapça dersleri de bölümümüz öğrencilerine verilen dersler arasındadır.

Bölüm Başkanımız Doç Dr. Yaşar Özüçetin’in öncülüğünde bölümümüzde akademik yıl içerisinde tarihin farklı alanlarından değişik üniversitelere mensup öğretim üyeleri konferanslar vermektedir. Bu konferanslarda Bölüm öğrencilerimizin yeni araştırmalardan haberdar olmaları ve diğer bilim insanları ile tanışmaları sağlanmaktadır.

Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını da sürdürülmektedir.

Mezunlarımız, ilgi duydukları konularda Tezli Yüksek Lisans yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi veya okutman, Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirerek tarih öğretmeni olabilmektedir.  Ayrıca, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkalığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivi vb. kamu kurumlarında Tarihçi unvanıyla uzman ve mütercim olarak çalışabilmektedirler.